Barion Pixel

Type and press Enter.

INGYENES FOXPOST csomagautomatába küldés, értékhatártől függetlenül!

Adatkezelési tájékoztató

Kik vagyunk

Vállalkozó neve: Kovács Bálint e.v.
Székhely: HU 1028 BUDAPEST, NEDŰ UTCA 16.
Nyilvántartási szám: 52943838
Adószám: 69271850-1-41
Képviselő: Kovács Bálint
Adatvédelmi tisztviselő: A vállalkozásnál nincs szükség adatvédelmi tisztviselő alkalmazására.
Telefonszám: +36 70 401 45 48
E-mail cím: info@18gramm.hu

Az adatkezelési tájékoztató hatálya

Az adatkezelési tájékoztató a weboldalunk használata során megvalósuló személyes adatkezelési tevékenységre vonatkozik, és kiterjed a weboldal üzemeltetőjére és valamennyi felhasználóra.

Weboldalunk szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtjuk.

A tájékoztató 2022. 02. 11-én lép hatályba.

Fogalmak

Felhasználó/látogató jelen tájékoztató keretében: az a természetes személy, aki Webáruházunkat felkeresi, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásunkat.

Vásárló (jelen tájékoztatóban):

 1. A Webáruházban meghirdetett termékek megvásárlását megrendelés útján kezdeményező természetes személy, aki a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. értelmében fogyasztónak minősül,
 2. a fogyasztónak nem minősülő, önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró vállalkozás.

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a természetes személy vásárlón kívül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak a GDPR 4. cikk, illetve az Info tv[2]. 3.§ alapján értelmezendők.

Adatkezelési alapelveknek való megfelelés

Vállalkozásunk mindent megtesz a személyes adatok védelme érdekében, ezért a jogszabályi előírásoknak megfelelően

 • adatkezelési tevékenységünket jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, átlátható módon végezzük;
 • személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezelünk;
 • csak olyan személyes adatot kezelünk az általunk meghatározott adatkezelési célok eléréséhez, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas, illetve – az adattakarékosság elvének megfelelően – amennyi a célok eléréséhez feltétlenül szükséges;
 • törekszünk arra, hogy nyilvántartásai pontosak és naprakészek legyenek;
 • csak annyi ideig tároljuk az adatokat, ameddig a céljainak elérése érdekében szükséges és ahhoz az érintett hozzájárul, vagy jogszabályi előírás lehetővé teszi;
 • minden tőle elvárható technikai és szervezési intézkedést megteszünk az adatok védelme érdekében;
 • felelősséget vállalunk az adatkezelési tevékenysége jogszabálynak való megfeleléséért.

Személyes adatkezelési tevékenységek

A felhasználó által megadott adatok kezelése

Regisztráció
A webáruházban a regisztráció nem feltétele a vásárlásnak. Amennyiben a felhasználó szeretne rendszeres vásárlóként vásárolni, a regisztráció során a felhasználó által megadott adatokat (név, lakcím, szállítási és számlázási cím, email cím, telefonszám), illetve a megrendelések adatait felhasználói fiókban tároljuk. A regisztrációval lehetőség van egyszerűsíteni a későbbi vásárlásokat, hiszen az adatokat nem szükséges újra megadni. A felhasználói fiók létrehozása nem kötelező, a weboldalon működtetett webáruházban regisztráció nélkül is lehet vásárolni, tehát a regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele. Felhasználói fiókját a regisztráció során jelölőnégyzetben megadott hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeljük. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fiók törlése nem eredményezi a más jogalap alapján jogszerűen kezelt adatok törlését.

Vásárlás során megvalósuló adatkezelési tevékenység
A weboldalon történő megrendelés és a felek, mint távollévők között megkötendő adás-vételi szerződés előkészítéséhez, illetve teljesítéséhez a vásárló által megadott adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási cím) és a megrendelés adatait (rendelés tartalma, fizetendő ár, megjegyzés, adatok, választott szállítási és fizetési mód, érvényesített kupon kedvezmény) a lent ismertetett célok elérése érdekében kezeljük. Adatkezelésünk jogalapja az a szerződéses jogviszony, amely közöttünk az Ön megrendelésének visszaigazolásával létrejön, ezért adatai kezeléséhez további jóváhagyása nem szükséges. Fenti adatok szükségesek az Ön megrendelésének teljesítéséhez, amennyiben az adatszolgáltatás hiányos, vagy elmarad, a szerződés nem jön létre.

Adás-vételi tevékenység szerződés teljesítése
A felek azonosításához szükséges adatok kezelésén túl e-mailben küldünk visszajelzést a Vásárló vételi ajánlatának beérkezéséről, a megrendelés feldolgozásáról, a megrendelt termékek kiszállításra történő átadásáról, továbbá a kapcsolati adatokon lehetőség van a megrendelések pontosítására. A Vásárló és a Vállalkozásunk között, mint távollévők között létrejött szerződés feltételeit a (lakossági, valamint a viszonteladói) ÁSZF rendelkezései tartalmazzák.

Kiszállítás
A Vásárló neve, a szállítási címe, elérhetőség adatai továbbításra kerülnek a kiszállítást végző szerződött partnereinknek. Az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez szükséges.

Fuvar.hu Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7626 Pécs, Farkas István utca 3/1., 1. em. 3.
e-mail: info@fuvar.hu
Cégjegyzékszám: 02-09-083090
Adószám: 25977732-2-02
Telefon: +36-30/589-0000

Fizetési tranzakciók
A Webáruházban történő vásárlás során a Vásárlónak lehetősége van online fizetést teljesíteni az BARION Payment Zrt. oldalán, amely a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedély száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni.

A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki. A bankkártyával történő fizetéssel kapcsolatosan a BARION Payment Zrt. részéről kártyaadatok nem kerülnek átadásra. A bankkártya adatainak továbbítására a pénzügyi szolgáltató titkosított kapcsolatán keresztül kerül sor, azért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

A Barion Payment Zrt. adatai:

székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.,
nyilvántartási szám: 01-10-048552,
adószám: 25353192-2-43,
e-mail: hello@barion.com,
ügyféltájékoztató: https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/)

A szolgáltató a személyes adatok kezelését az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően végzi. A Barion Zrt. adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ .

Az online pénzügyi szolgáltató által kezelt adatok
Azok az adatok, amiket a Vásárló ad meg:

 • Az azonosításodhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges adatok (pl. e-mail)
 • Bankkártyás fizetés, feltöltés során megadott bankkártya adatok (pl. kártyabirtokos neve, bankkártya száma, lejárat)
 • Átutalásos fizetés során megadott adatok (pl. fizetési számlát vezető szolgáltató neve)
 • Technikai adatok (pl. IP cím)

Azok az adatok, amiket a Webáruház továbbít annak érdekében, hogy a fizetést és az arra vonatkozó tájékoztatást teljesíteni tudják:

 • A vásárlással kapcsolatos adatok (pl. vásárlás összege, részletes kosártartalom, vagyis hogy mit vásárolt)
 • Átutalásos fizetés teljesítéséhez szükséges adatok (pl. telefonszám, e-mail)

Azok az adatok, amik a bankkártyával és átutalással történő fizetési tranzakció során keletkeznek:

 • Tranzakciós adatok (pl. fizetési tranzakciók azonosítói, dátuma, tartalma)

Szerződésünk keretében kezelt adatait a szerződés létrejöttétől számított 5 évig kezeljük Webáruházunk admin felületén, a tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen.

Adatkezelésünk jogalapja az a szerződéses jogviszony, amely közöttünk a Vásárló megrendelésével létrejön, ezért az adatok kezeléséhez további jóváhagyás nem szükséges. Fenti adatok szükségesek a megrendelés teljesítéséhez, amennyiben az adatszolgáltatás hiányos, vagy elmarad, a szerződés nem jön létre.

Szerződésünk keretében kezelt adatait a szerződésből eredő polgári jogi igények érvényesíthetőségének elévüléséig kezeljük.

Adó és számviteli kötelezettségek
A webáruházban történő vásárlásról minden esetben számlát állítunk ki, melynek adatait (név, cím, illetve egyéni vállalkozások esetében adószám is) jogszabályi előírásnak megfelelően nyolc évig őrizzük. A számla adatait vállalkozásunk adózási és könyvviteli feladatait ellátó szolgáltató részére továbbítjuk további jogi kötelezettség teljesítése érdekében adatfeldolgozás céljából. A számlák a szamlazz.hu szoftverben készülnek.

Számlaadatait jogi kötelezettség teljesítése érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítjuk.

Üzenetküldés
A Webáruházban történő böngészés során a vásárlónak lehetősége van a vásárlási feltételekkel, kiszállítással, árakkal, garanciális/termékszavatossági feltételekkel kapcsolatos kérdéseit, panaszait, adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét vagy észrevételeit e-mailben megküldeni a részünkre.

A vásárló által megadott adatokat (név, e-mail cím, tárgy) a tárhelyszolgáltató által biztosított webmail levelezőrendszerünkben kezeljük az adatkezelési cél elérésének idejéig. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, tekintettel arra, hogy az üzenetküldés a szerződés előkészítésével, vagy annak teljesítésével kapcsolatos egyeztetéshez szükséges.

Elállás, szerződés felmondása
A Webáruház vásárlóját megillető elállási jog gyakorlása céljából megadott személyes adatait (név, cím, szerződéskötés időpontja, átvétel időpontja, termékadatok), a pénzvisszafizetési kötelezettség teljesítését követő 3 évig őrizzük. Az adatkezelés jogalapja azon jogi kötelezettség teljesítése, mely előírja számunkra az elállási jog fogyasztók részére történő biztosítását. Az adatok megőrzési idejére a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi szabályok szerinti megőrzési idő az irányadó. Az adatok postai küldeményeknél papír alapon, elektronikus úton érkezett elállási nyilatkozat vagy szóbeli elállás esetén felvett jegyzőkönyv esetében elektronikus úton tároljuk.

Garanciális igényekkel kapcsolatos ügyintézés
A fogyasztóvédelmi szabályoknak[5] megfelelő kellék- vagy termékszavatossági, illetve jótállási igény bejelentése esetén a vásárló nevének, címének, telefonszámának és e-mail címének kezelését jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelesek vagyunk 5 évig megőrizni.

Panaszkezelés
Amennyiben a vásárló panaszt nyújt be, ennek kivizsgálásához meg kell adnia a nevét, címét, e-mail címét, a panasz tárgyát. Az adatok forrása a panasztevő által benyújtott panasz. A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően, a beérkezett panaszokat, panaszkezelési célból három évig tároljuk elektronikusan vagy papír alapon. Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.

Hírlevél küldés
A hírlevélre történő feliratkozás során a felhasználók által megadott név és e-mail adatokat a webmail rendszerünkben kezeljük a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

A felhasználó a hozzájáruló nyilatkozatát – a GDPR 7. cikkének megfelelően – jelölőnégyzet kipipálásával adja meg számunkra.

Elektronikus úton tett nyilatkozatok adatai
A weboldalon a felhasználó által jelölőnégyzetben tett nyilatkozatok adatait (időpont és e-mail cím) a – 2001. évi CVIII. tv-ben kapott felhatalmazás alapján – a nyilatkozattétel igazolhatóságának érdekében kezeljük az adatkezelés megszűnését követően az általános elévülési időig.
Ezekkel az adatokkal tudjuk igazolni – többek között –, hogy a vásárló a megrendelését az Általános Szerződési Feltételek ismeretében, a fizetési kötelezettség tudatában küldte el, vagy hogy a hírlevélre mely időpontban iratkozott fel az adatainak és az önkéntes hozzájárulásának megadásával, illetve hogy a felhasználó eszközére telepített cookiekhoz (süti) a felhasználó önként hozzájárult.

Sütik
A Weboldalunk üzemeltetése során fontos szempont, hogy látogatóink böngészését megkönnyítsük, az oldalak közötti eligazodást, megtekintett tartalmakhoz visszatérést elősegítsük.

Ezen túl a szolgáltatásaink fejlesztése céljából kíváncsiak vagyunk arra is, hogy az oldalunkat böngésző látogatók mely tartalmakat tekintettek meg, mi érdekelte őket leginkább, mennyi időt töltöttek egy-egy tartalom megtekintésével és milyen funkciókat használtak az oldalon.

Természetesen szeretnénk, ha a látogatóink a böngészést követően is visszatérnének oldalunkra, igénybe vennék szolgáltatásainkat. Anélkül, hogy név szerint tudnánk, hogy ki böngészi oldalunkat, fontos információkhoz juthatunk a látogatóink szokásait és preferenciáit illetően, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználó által megkívánt minőségű böngészési élményt, és szolgáltatásokat biztosítsunk a látogatóinknak.

Ezeket olyan sütik alkalmazásával tesszük, amelyek a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató böngészéshez használt eszközének felismerésére alkalmasak. Tehát nem tárolunk olyan adatot látogatóinkról sütik formájában, amely alapján telefonon, e-mailben, vagy akár postai levélben megkereshetnénk őket. A böngészőhöz rendelt azonosító, böngészés időtartama, meglátogatott oldalak, megtekintett tartalmak kivételével nem tárolunk sütikben a látogatókkal kapcsolatos adatokat.

Mik azok a sütik? A sütik a látogatók böngészésre használt eszközén elhelyezett kis adatfájlok, úgynevezett cookie-k (sütik), amelyeknek az a célja, hogy egy későbbi látogatás során a weboldal ezeket visszaolvassa, és emlékezhessen – többek között – a felhasználó által megtekintett tartalmakra, preferenciákra, hozzájárulásra, kedvelt tartalmakra, jelszóra, stb. Vannak olyan sütik, amelyek alkalmazása elengedhetetlen egy webhely működéséhez, vannak sütik, amelyek fontosak abból a szempontból, hogy az oldal a látogató által elvégzett műveletekre a sütik segítségével emlékezzen (működést biztosító szükséges sütik), egyes sütik a weboldal látogatottsági adatainak mérését és elemzését segítik elő (statisztikai sütik), és vannak sütik, amelyek a vállalkozás marketing tevékenysége szempontjából teszik lehetővé a felhasználó részére célzott hirdetések megjelenítését, a felhasználó elérését más platformokon, akkor is, ha befejezte a böngészést (marketing sütik).

Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

A sütik érvényességi idejét tekintve lehetnek a böngészés idejére érvényesek, amelyek a honlap bezárásával törlődnek a látogató gépéről, vagy állandó sütik, amelyek az érvényesség idejéig (vagy a Felhasználó tiltásáig) tárolódnak a látogató eszközén.

A vállalkozásunk a sütisáv elhelyezésével biztosítja, hogy a látogatók értesüljenek az általunk alkalmazott sütik típusáról, és megadhassák azon hozzájárulásokat, amelyek az egyes sütik elhelyezéséhez szükségesek.

Az alkalmazott sütiket úgy választjuk meg, hogy annak alapján fejleszteni tudjuk a webhely működését, a felhasználói élményt, a piaci igényeknek megfelelő szolgáltatásait és amennyiben a látogatóink hozzájárulnak, személyre szabott hirdetéseket jeleníthessünk meg számukra.

Ehhez kizárólag arra van szükség, hogy a felhasználó böngészőjéhez rendelt egyedi azonosító alapján a megfelelő sütiket tároljunk. Vállalkozásunk a felhasználó hozzájárulása nélkül alkalmazhat sütiket, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, ideértve mindazon sütik által tárolt információkat, amelyek a honlap rendeltetésének megfelelő működéséhez szükséges. A hozzájárulást igénylő sütiket a felhasználó tetszése szerint engedélyezheti, vagy tilthatja a böngészés során.

Milyen sütiket használunk, és hol tekintheti meg ezeket?

A használatban lévő sütik megtekinthetők a böngésző erre szolgáló eszköztárában, ahol lehetőség van ezek törlésére is.

A sütikről bővebb tájékoztató a sütik elfogadásánál felugró tájékoztató ablakban tekinthető meg.

Weboldalon elhelyezett külső szolgáltatók adatgyűjtése

A Vállalkozásunk weboldalán egyszerű linkeket helyeztünk el a Facebook és az Instagram, oldalakon megosztott tartalmaink eléréséhez.

Ezen közösségi oldalak ikonjára kattintva, felugró ablakban jelennek meg közösségi oldalaink, csatornáink.

A közösségi oldalak meglátogatásával – az Ön hozzájárulása esetén – a közösségi oldalak üzemeltetői a látogatásról az alábbi adatokat gyűjtik és továbbítják: dátum, honlapra belépés időpontja, az Ön IP-címe és az operációs rendszerre vonatkozó információk, melyeket a böngészési élmény fejlesztése és a megosztott tartalmak megtekintésére vonatkozó adatok elemzése céljából kezelünk.

Vállalkozásunk az alábbi közösségi hálózatokhoz tartozó beépülő böngésző bővítményeket

használja:

Facebook (üzemeltető: Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
Instagram (üzemeltető: Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 USA)
A közösségi hálózatok adatkezelési tevékenységére egyebekben a saját adatvédelmi irányelveik az irányadók.

Személyes adatvédelemmel kapcsolatos jogai

A GDPR előírásaival összhangban Ön jogosult arra, hogy ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk.

Az alábbi személyes adatvédelemhez fűződő jogairól szóló részletes tájékoztatás kérése, vagy jogainak gyakorlása érdekében az info@18gramm.hu e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot, illetve használhatja az üzenetküldésre rendszeresített űrlapot.

Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérése ingyenes.

Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, meghatározott esetekben az adatok törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni.

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén joga van tiltakozni az adatkezelés ellen, ebben az esetben a személyes adatokat csak abban az esetben kezelhetjük tovább, ha az adatkezelőként bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett nem tiltakozhat olyan automatizált adatkezelésen alapuló profilalkotás és döntéshozatal ellen, amelyhez kifejezetten hozzájárulását adta, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges.

Joga van panasz esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

A fenti jogokkal kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmét, hogy egyes esetekben az adott kérés teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik. Az érintettet megillető jogokról ld. részletes: GDPR 15-22. cikkei.

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk, azonban, ha értesít bennünket személyes adatai megváltozásáról, mi pontosan és naprakészen vezetjük azokat.

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Webáruházban külön linken kerül megjelenítésre.

Az Önről tárolt adatokat – a fenti adatkezelési céloknál ismertetett adatfeldolgozókon kívül – más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

Amennyiben Ön a személyes adatai törlését kéri, vagy tiltakozását fejezi ki, kérelmét kivizsgáljuk, és ha egyéb – jogszabályban meghatározott – okból nem vagyunk kötelesek az adatait zárolni, vagy tárolni, kérelmét 15 munkanapon belül feltétel nélkül, ingyenesen teljesítjük, melynek megtörténtéről Önt írásban tájékoztatjuk.

Adatbiztonság

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

A böngészés során megadott adatokat a Webáruház admin felületén munkatársaink kezelik. Az adatok biztonságát tárhelyszolgáltatást nyújtó partnereink biztosítják. Valamennyi általunk kezelt adathoz a Webáruház üzemeltetésében részt vevő munkavállalók férhetnek hozzá, és az egyes pontokban foglalt adattovábbításon kívül harmadik fél számára nem továbbítunk adatot.

A pénzügyi szolgáltatók és a kiszállítást végző partnerek az általuk kezelt adatok vonatkozásában önálló adatkezelőnek minősülnek.

Weboldalunk SSL tanúsítvánnyal rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy a Webáruházban bonyolított tranzakciók során megadott adatai ne kerülhessenek illetéktelenek kezébe.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Panaszkezelés

Amennyiben a jelen tájékoztatással kapcsolatban kérdése, kérése, adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása, vagy panasza van, kérjük küldje el az info@18gramm.hu e-mail címre.

Megkeresését indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül megválaszoljuk. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Az érintett kérelmének elutasítása esetén az intézkedés elmaradásának okáról, valamint a hatósági panasztétel, és a bírósági jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatást adunk.

Amennyiben a személyes adatok kezelését illetően jogsérelem következett be, vagy annak veszélye fennáll, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely:http://www.naih.hu/

Adatkezelési tájékoztató megismerhetősége és módosítása

A jelen tájékoztató letölthető a Weboldal Adatkezelési tájékoztató menüjéből.

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

Amennyiben a Weboldalon történő böngészés, illetve Webáruházban való vásárlás során gyűjtött adatokkal kapcsolatban az adatkezelés céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk megvalósítani, erről a jogszabályban foglalt tartalommal tájékoztatást adunk az érintettek részére, illetve biztosítjuk az előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulás lehetőségét (önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes adatkezelés esetén)

Vonatkozó jogszabályok
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),
és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Ha jelszó-visszaállítást kér, akkor az IP-címet a visszaállító e-mail tartalmazza.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.